REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Spoločnosť Lumakon, s.r.o. bola založená v roku 2013 a zaoberá sa hlavne komplexnou realizáciou vedeckých podujatí ako sú výstavy, konferencie a semináre, ale aj rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.

Najvýznamnejšou konferenciou z portfólia konferencií spoločnosti Lumakon, s.r.o. je medzinárodná vedecká konferencia "Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie", ktorá si zachováva svoju dvojročnú periodicitu a jej X. ročník bude v apríli 2018 už tradične organizovaný Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie (predtým Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach) v spolupráci so spoluuorganizátorom firmou I. P. C. REFRACTORIES, spol. s r. o., Košice. Lumakon, s.r.o. pokrýva organizačné a technické zabezpečenie tejto konferencie.

Konferencia sa organizuje od roku 2000 a jedná sa o jednu z najväčších konferencií svojho druhu v strednej Európe; v roku 2016 sa jej zúčastnilo 210 účastníkov, odznelo na nej 33 referátov a svoje výrobky predviedli 3 vystavovatelia. K udržaniu vysokej odbornej a spoločenskej úrovne prispieva aj skladba účastníkov, ktorú tvoria vedeckí a pedagogickí pracovníci a odborníci z praxe a top manažment hutníckych gigantov. Konferencia predstavuje fórum pre prezentovanie nových vedecko-technických poznatkov v oblasti žiaruvzdorných materiálov, pecí a tepelných izolácií, ako aj prezentáciu spoločností, ich výrobkov a služieb formou výstavy s možnosťou nadväzovať nové obchodné kontakty a odborná výmena skúseností v tejto oblasti.

Konferencia sa bude v roku 2018 poriadať v nádhernom prostredí Nízkych Tatier v Hoteli Grand****, Jasná, v Demänovskej Doline, ktorý svojim návštevníkom ponúka kvalitné služby na špičkovej úrovni.

Firma Lumakon, s.r.o. úspešne zorganizovala v poslednom období aj dve významné konferencie, a to Metallography 2016 a Košická korózna konferencia v roku 2017.