REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Záväzná on-line prihláška na konferenciu

ŽIAROMATERIÁLY, PECE A TEPELNÉ IZOLÁCIE

03. – 05.11.2021, Hotel Yasmin****, Tyršovo nábrežie 1, Košice, Slovenská republika

*
*
*
*
*

Účastníci konferencie

*

Ubytovanie

Dvojposteľová izba obsadená jednou osobou 90 €/noc/osobu
Dvojposteľová izba 45 €/noc/osobu
Deň pred konferenciou
Deň po konferencii
Farebná reklama firmy v zborníku prednášok, formát B5 (300 € s DPH)
Umiestnenie firemnej propagačnej tabule v priestoroch kongresovej haly (300 € s DPH)/ 3 dni
Možnost prezentácie formou výstavy, výstavný stolík (300 € s DPH)/ks/3 dni
Dodatočná kópia zborníka (25 € s DPH)
Poznámka pre organizátora:
Všetky bankové poplatky spojené s platbou zo zahraničia znáša príkazca.
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Košice, Hlavná 8, 04001 Košice, Slovensko
IBAN: SK80 8330 0000 0020 0041 0447
SWIFT: FIOZSKBAXXX
VS: IČO organizácie
Na základe riadne vyplnenej prihlášky a po uhradení preddavku na konferenciu vyhotovíme daňový doklad, ktorý účastník obdrží do 15 dní mailom/poštou.