REKLAMNÍ PARTNERI
KONTAKT
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)

Programme of the conference:

08. 11. 2023 – STREDA / 8th NOVEMBER 2023 – WEDNESDAY

18,00 - 21,00

Prezentácia – Registration (Recepcia Atrium Hotela /Reception desk at the Atrium Hotel)

18,00-19,00

Welcome drink - Welcome drink

19,00-22,00

Večera - Dinner, Restaurant Park

09. 11. 2023 – ŠTVRTOK / 9th NOVEMBER 2023 – THURSDAY

07,00 - 12,00

Prezentácia – Registration (Recepcia Atrium Hotela /Reception desk at the Atrium Hotel)

09,00 - 09,30

Privítanie - Welcome
Zahájenie konferencie - Opening of the Conference

09,30-10,30

Prednášky, sekcia 1, kongresová hala Gerlach, diskusia – Conference session 1, Congress Hall Gerlach, Discussion

Prednášky, sekcia 2, kongresová hala S1, diskusia – Conference session 2, Congress Hall S1, Discussion

10,30-11,00

Prestávka na kávu – Coffee Break

11,00-11,30

Prezentácia vystavovateľov a posterov – Exhibitors and poster presentation

11,30-13,00

Prednášky, sekcia 1, kongresová hala Gerlach, diskusia – Conference session 1, Congress Hall Gerlach, Discussion

Prednášky, sekcia 2, kongresová hala S1, diskusia – Conference session 2, Congress Hall S1, Discussion

13,00-14,30

Obed - Lunch, Restaurant Park


Program - Programme

19,00 - 24,00

Recepcia – Gala reception, Restaurant Park

10. 11. 2023 – PIATOK/ 10th NOVEMBER 2023 – FRIDAY

9,00-10,30

Prednášky, sekcia 1, kongresová hala Gerlach, diskusia – Conference session 1, Congress Hall Gerlach, Discussion

Prednášky, sekcia 2, kongresová hala S1, diskusia – Conference session 2, Congress Hall S1, Discussion

10,30-11,00

Prestávka na kávu – Coffee Break

11,00-13,00

Prednášky, sekcia 1, kongresová hala Gerlach, diskusia – Conference session 1, Congress Hall Gerlach, Discussion

Prednášky, sekcia 2, kongresová hala S1, diskusia – Conference session 2, Congress Hall S1, Discussion

13,00

Ukončenie konferencie – Conclusion of the Conference

13,00

Obed – Lunch, Restaurant Park